Pátek 13. listopadu

Kulturák Zábřeh

Podmínky pro vstup na hudební festival KOULEfest

Podmínky pro vstup návštěvníků na hudební festival KOULEfest (dle vládních opatření platných od 1. 11. 2021)

Pro vstup na hudební festival KOULEfest je nutné se prokázat jedním z následujících bodů:

  • Potvrzením o ukončeném očkování proti covid-19*
  • Potvrzením o prodělání nemoci covid-19 v uplynulých 180 dnech
  • Negativním PCR testem, který není starší než 72 hodin
  • Negativním antigenním testem, který není starší než 24 hodin
  • Rychlým antigenním testem, provedeným na místě zdravotníkem, jehož výsledek bude negativní

*Uznáváme:

národní certifikát o provedeném očkování nebo certifikát o provedeném očkování, vydávaný podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití.

Zakoupit vstupenky
ONLINE